تاریخ

دسامبر 4, 2016
تقسیم شبه جزیره کره

تاریخ کره جنوبی

تور کره جنوبی – تاریخ کره جنوبی تاریخ کشور کره جنوبی دوره سفالی جولمون به 8000 سال قبل از میلاد تا 1500 سال قبل از میلاد […]